Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia KDK Krapkowice

Cennik do pobrania w załączniku
Cennik do pobrania w załączniku
DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO SEKCJI CERAMIKI DZIAŁAJĄCEJ W KRAPKOWICKIM DOMU KULTURY Pracownia w Filii ul. Krasickiego 4 Krapkowice – Otmęt CYKL LUTY - MAJ 2018 Deklaracja do pobrania w załączniku
Cennik do pobrania w załączniku
DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO SEKCJI CERAMIKI DZIAŁAJĄCEJ W KRAPKOWICKIM DOMU KULTURY Pracownia w Filii ul. Krasickiego 4 Krapkowice – Otmęt CYKL JESIEŃ 2017 19.09.2017 - 12.12.2017
Zarządzenia Nr 01/01/2017 z dnia 01.01.2017r.     CENNIK KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY   I)                   Działalność statutowa (udział dzieci i dorosłych w zajęciach KDK)   1)      Sekcja plastyczna  – 20,00 zł/osoba 2)      Sekcja muzyczna – 20,00 zł/osoba 3)      Sekcja mażoretki (grupy młodsze) – 20,00 zł/osoba 4)      Sekcja mażoretki (grupa starsza) – 35,00 zł/osoba
Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krapkowice, pragniemy prosić o rozwiązanie poniższej ankiety. Pozwoli to na poznanie rzeczywistej sytuacji mieszkańców. Państwa zdanie jest dla nas niezwykle ważne.  Dzięki odpowiedzi na kilka pytań mają Państwo wpływ na pozytywne zmiany, które mogą zajść w gminie!  Badanie jest w pełni anonimowe. ANKIETA PONIŻEJ:  https://www.interankiety.pl/interankieta/613693c709c1fab0815fe5af1b708c50
MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE   Informujemy o możliwości skorzystania z comiesięcznych dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu (GPI).   Dyżury odbywają się w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 w Krapkowicach w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 9:00-12:00.  
Regulamin i deklaracje przynależności do sekcji działających w Krapkowickim Domu Kultury można pobrać  w załącznikach
Zamawiający -  Krapkowicki Dom Kultury, 47-300 Krapkowice, ul. Prudnicka 7. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Kino Digital Sp. z.o.o.  z siedzibą w 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133/327 Uzasadnienie wyboru: oferta ważna, nie podlegająca odrzuceniu. Spełniła najważniejsze kryterium jakim była najniższa cena.
Krapkowicki Dom Kultury prosi o złożenie oferty na dostawę i montaż elementów wyposażenia kina (specyfikacja w załączeniu).
Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice podejmie współpracę w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Wymagania: wykształcenie kierunkowe z ukończeniem „edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych” oraz przygotowanie pedagogiczne, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów graficznych, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz sumienność. Mile widziane:
Zamawiający – Krapkowicki Dom Kultury 47-300 ul. Prudnicka 7 Krapkowice  – na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla kina Krapkowice w Krapkowickim Domu Kultury”:
KRAPKOWICE: ZAKUP KINOWEGO PROJEKTORA CYFROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA KINA KRAPKOWICE W KRAPKOWICKIM DOMU KULTURY NUMER OGŁOSZENIA: 321234 - 2013; DATA ZAMIESZCZENIA: 08.08.2013 Krapkowice: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla kina Krapkowice w Krapkowickim Domu KulturyNumer ogłoszenia: 321234 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.