Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

CENNIK KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY 01.01.2017 r.

Zarządzenia Nr 01/01/2017

z dnia 01.01.2017r.

 

 

CENNIK KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY

 

I)                   Działalność statutowa (udział dzieci i dorosłych w zajęciach KDK)

 

1)      Sekcja plastyczna  – 20,00 zł/osoba

2)      Sekcja muzyczna – 20,00 zł/osoba

3)      Sekcja mażoretki (grupy młodsze) – 20,00 zł/osoba

4)      Sekcja mażoretki (grupa starsza) – 35,00 zł/osoba

5)      Sekcja ceramiczna – 40,00 zł/ osoba

 

II)                 Wynajem pomieszczeń i sprzętu

 

SALA WIDOWISKOWA

 

1)      Na imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp.

(dot. programów kabaretowych, koncertów, spektakli itp.):

 

·         pierwsza godzina                   – 200,00 zł

·         każda następna godzina        – 150,00 zł

 

2)      Na imprezy kulturalne niekomercyjne:

 

·         pierwsza godzina                   – 200,00 zł

·         każda następna godzina        – 100,00 zł

 

3)      Na konferencje, szkolenia, narady, prezentacje itp.:

 

·         pierwsza godzina                   – 100,00 zł

·         każda następna                      –   50,00 zł

·         cały dzień                              – 300,00 zł

 

4)      Na spektakle teatralne, widowiska dla dzieci i młodzieży

(dot. agencji artystycznych itp.) :

 

·         spektakl                                 – 300,00 zł

 

5)      Sprzęt nagłaśniający i oświetlenie :

 

·         pierwsza godzina                   – 200,00 zł

·         każda następna godzina        – 100,00 zł

 

 

 

SALA TANECZNA

 

1)    Na zabawy, imprezy okolicznościowe, bankiety itp.:

 

·         pierwsza godzina                   – 150,00 zł

·         każda następna godzina        –   50,00 zł

 

2)   Na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp.:

 

·         pierwsza godzina                   – 100,00 zł

·         każda następna godzina        –   50,00 zł

 

 

III)              Postanowienia końcowe

 

1)      Wynajmy cykliczne płacone w formie czynszu na podstawie umowy są ustalane indywidualnie przez dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury.

 

2)      W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej współpracy, pomocy i sponsoringu, wynajmu pracownikom, itp.) dyrektor może obniżyć lub umorzyć ustaloną stawkę.

 

3)      W/w stawki są kwotami netto (dotyczy to pkt. II Wynajem pomieszczeń i sprzętu).

4)      Honorujemy karty:

·         Krapkowicka Karta Rodziny

·         Opolska Karta Rodziny i Seniora (obowiązujące zniżki określono w Zarządzeniu Nr 1/09/2014 Dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury z dnia 01.09.2014r.)