Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż elementów wyposażenia kina

Zamawiający -  Krapkowicki Dom Kultury, 47-300 Krapkowice, ul. Prudnicka 7.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Kino Digital Sp. z.o.o.  z siedzibą w 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133/327

Uzasadnienie wyboru: oferta ważna, nie podlegająca odrzuceniu. Spełniła najważniejsze kryterium jakim była najniższa cena.