Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

Ogłoszenie - współpraca w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach,
ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice

podejmie współpracę w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych
z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe z ukończeniem „edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych” oraz przygotowanie pedagogiczne,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów graficznych,
  • dyspozycyjność, zaangażowanie oraz sumienność.

Mile widziane:

  • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
  • umiejętność pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich przeznaczonych na rozwój placówki,
  • doświadczenie w dziedzinie fotografii,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres kdk_poczta@krapkowice.pl z dopiskiem „instruktor plastyki” lub o złożenie dokumentów w zamkniętych kopertach w sekretariacie Krapkowickiego Domu Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice.

Na kopercie należy umieścić informację: dotyczy naboru na wolne stanowisko instruktora plastyki w Krapkowickim Domu Kultury.

Termin nadsyłania dokumentów mija 10.09.2014 r. (decyduje data wpływu do KDK).

Krapkowice, dn. 04.08.2014 r.                                

 

Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury

Aleksander Bernat