Baszta

Zmiana godzin otwarcia Baszty:
Poniedziałek nieczynne
Wtorek 9.00 - 13.00 i 16:30 -18:30
Środa 9:00 – 13:00 i 16:30 – 18:30
Czwartek nieczynne
Piątek 9.00 - 13.00 i 16:30 – 18:30
Sobota i niedziela 15.00 - 18.00

Jednorazowo w zwiedzaniu Baszty może uczestniczyć 30 osób.
Zwiedzać można samodzielnie lub z przewodnikiem którego należy umówić wcześniej.
rezerwacje pod numerem tel. 515 518 344

Ceny biletów:
Bilet normalny 5,00 zł/osoba
Bilet grupowy (grupa min.10 osób) 3,00 zł/osoba
Bilet grupowy klas szkół (grupa min.10 osób) 2,00 zł/ osoba
Bilet dla posiadacza Opolskiej Karty Seniora 3,00 zł/osoba
Bilet dla mieszkańca Krapkowic posiadacza karty „Dużej Rodziny” 3,00 zł/osoba

Możliwe jest także skorzystanie z :
- usługa przewodnika do oprowadzania po obiekcie ze szczegółowym komentarzem historycznym
- wynajmu obiektu np. na sesję fotograficzną,
- tematycznych spacerów po Krapkowicach z przewodnikiem, także w języku angielskim/ niemieckim
Ceny tych usług do uzgodnienia w punkcie informacji turystycznej w godzinach otwarcia Baszty, tel. 515 518 344, lub mailowo: baszta@kdkkrapkowice.pl

Baszta w Krapkowicach - nazywana także Wieżą Bramy Górnej lub Wieżą Bramy Prudnickiej.
Aktualnie mieści się w niej punkt informacji turystycznej, sale wystawowe na poszczególnych piętrach oraz tras widokowy na szczycie, wraz z lunetą. Wieża Bramy Górnej została wzniesiona w II połowie XIV wieku, a następnie przebudowana około 1580 roku. Baszta wykonana jest z kamienia łamanego w stylu gotycko-renesansowym. Jest to budowla prostokątna, trójkondygnacyjna w przyziemiu sklepiona kolebkowo. Nad gzymsem koronującym umieszczono attykę z fryzem arkadowym oraz grzebieniem złożonym ze sterczyn i szczycików. We wnękach fryzu znajdują się strzelnice kluczowe. Baszta stanowiła cześć obwarowania miasta oraz była jedna z wież bramy górnej - zachodniej z której droga prowadziła w kierunku Prudnika, Nysy i Kłodzka. Stanowiła obwarowanie dla komory celnej w której clono towar przed wjazdem do miasta. Krapkowice posiadało jeszcze trzy takie bramy, północną - opolską, wschodnią - strzelecką – odrzańską lub niską, południową – kozielską. Zostały one rozebrane w XIX w. Ponadto w 1895 roku odcięto od bramy górnej południową część murów do dziś widocznymi śladami po murach. W latach 70-tych XX w. Baszta przeszła gruntowny remont, oprócz stropu 1 piętra utworzonego przed II wojną światową utworzono 2 i 3 piętro. Odnowiono attykę i wybudowano taras widokowy. Od tego momentu była miejscem wystaw i spotkań. Wcześniej była garażem i składem budowlanym. W latach 2005-2006 obiekt poddany został gruntownej konserwacji, polegającej na remoncie attyki, renowacji ścian oraz wymianie grzebienia. Nowe sterczyny i gzymsy wykonano z kamienia wapiennego i piaskowego. Remont baszty sfinansowała gmina Krapkowice. W 2007 roku krapkowicka baszta otrzymała wyróżnienie od ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Zadbany zabytek Anno Domini 2007". W ten sposób znalazła się wśród 18 najlepiej zadbanych obiektów zabytkowych w całej Polsce. To właśnie z tego miejsca, codzienne w samo południe nadawany jest hejnał Krapkowic.1 kwietnia 2019 roku otwarto uroczyście Basztę po rewitalizacji, podczas której zyskała nowy taras widokowy wraz z lunetą, profesjonalne oświetlenie i gabloty wystawiennicze, ogrzewane miejsce pracy dla pracownika całorocznego punktu informacji turystycznej. Mury i attyka zostały odświeżone i zabezpieczone. Ostatnia rewitalizacja odbyła się dzięki funduszom poddziałania 05.03.03 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020, w ramach projektu” Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic”.
Administratorem obiektu jest Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice.
Adres e –mail:
baszta@kdkkrapkowice.pl
telefon 515 518 344
Facebook : Baszta Krapkowice
https://www.facebook.com/Baszta-Krapkowice-435544357194703/

Zasady korzystania z obiektu i uwagi:
1. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są dzieci do lat 7 zwiedzające wraz z rodzicami.

2. Do korzystania z biletów grupowych uprawnieni są członkowie zorganizowanej grupy liczącej min.10 osób na podstawie wcześniejszej rezerwacji.

3. Rezerwując lub otrzymując bilet wstępu zwiedzający zawiera z Krapkowickim Domem Kultury umowę na zwiedzanie. Tym samym zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że obiekt Baszta w Krapkowicach to zabytek i ze względu na swój stan wynikający z zachowania charakteru średniowiecznego może stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na jego terenie oraz oświadcza, iż zwiedza na własną odpowiedzialność i bierze odpowiedzialność za ostrożne zachowania podczas korzystania ze schodów i tarasu widokowego - (za dzieci pełną odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny). Zwiedzanie odbywa się samodzielnie lub w przypadku zorganizowanych grup w towarzystwie pracownika punktu informacji turystycznej lub przewodnika. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

4. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z oglądnięcia makiety miasta przed Basztą, która prezentuje Krapkowice z 1750r. – wyposażaną w deskrypcję w języku Braille'a oraz z Punktu Informacji Turystycznej.

Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury