Baszta

 

Z powodu remontu Baszta  jest nieczynna.

Baszta w Krapkowicach galerią sztuki, muzeum i punktem widokowym. Wraz                      z ponownym otwarciem jednego z najcenniejszych zabytków Krapkowic, poszerzyła się jego  oferta dla mieszkańców i turystów. Teraz w wieży Bramy Górnej można nie tylko czerpać papier, ale także poznać historię Krapkowic czy oglądać obrazy i rzeźbę. Kustoszem baszty jest Adam Werwiński, artysta plastyk i miłośnik lokalnej historii od kilkudziesięciu lat związany z Krapkowicami.   

            Teraz w baszcie co piętro, to inna wystawa. Na parterze znajduje się muzeum papiernictwa. Można tu między innymi samodzielnie czerpać papier czy dowiedzieć się jak                z drewna wydobywa się celulozę. Na pierwszej kondygnacji stworzono galerię malarstwa. Wystawiane są tu prace artystów plastyków ZPAP Sztuka Użytkowa Opole. Na drugim piętrze zgromadzono kilkaset artefaktów, w większości pochodzących ze zbiorów prywatnych Adama Werwińskiego. Są tu prawdziwe białe kruki, między innymi Gazeta Urzędowa z 1921 roku. Każdy eksponat to odrębna opowieść, a całość tworzy historię Krapkowic. Na trzecim piętrze znajduje się galeria rzeźby. Obecnie trwa tymczasowa wystawa prac Jana Wajracha             z Dylak. Ostatnia kondygnacja to taras widokowy. Tu jak na dłoni widać Górę św. Anny, Góry Opawskie czy jedyny pozostały piec wapienniczy w Krapkowicach. W planach jest także zakup lunety.

            Jak mówi kustosz, baszta ma przybliżać historię miasta turystom, ale też pokazywać to, co w mieście dzieje się dziś. Dlatego do współpracy zaprasza wszystkich artystów. W galerii eksponowane będą nie tylko prace plastyków, którzy zawodowo zajmują się sztuką, ale także tych twórców, których prace do tej pory ze sztalug trafiały do szuflady.

            Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wystaw, wycieczek grup zorganizowanych czy warsztatów czerpania papieru  można uzyskać pod numerami telefonów 698 269 698. Baszta czynna jest do końca września we wtorki, czwartki                  i piątki od 10 do 16.00, cena biletu to 5zł.

Baszta jest symbolem miasta. Od XIV wieku do 1829 roku Krapkowice były otoczone murami miejskimi z czterema bramami. Pierwsze wzmianki na temat budowy murów miejskich pochodzą z 1384 i 1418 roku. Mury wzniesione z kamienia łamanego były wielokrotnie przekształcane i odnawiane. Na początku XIX wieku zburzono Bramę Odrzańską, a potem Górną. W latach 1840-1860 nastąpiła niwelacja fosy miejskiej i rozbiórka kolejnych dwóch bram: Kozielskiej i Opolskiej. Około 1895 roku wyburzono znaczną część murów. Z obwarowań do czasów współczesnych zachowały się: XIV-wieczna wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych na ulicy Basztowej, fragmenty murów                          w północno-wschodnim narożniku miasta oraz obniżony ciąg murów w części południowo-zachodniej.

Wieża Bramy Górnej została wzniesiona w II połowie XIV wieku, a następnie przebudowana około 1580 roku. Baszta wykonana jest z kamienia łamanego w stylu gotycko-renesansowym. Jest to budowla prostokątna, trójkondygnacyjna w przyziemiu sklepiona kolebkowo. Nad gzymsem koronującym umieszczono attykę z fryzem arkadowym oraz grzebieniem złożonym ze sterczyn i szczycików. We wnękach fryzu znajdują się strzelnice kluczowe.

W latach 2005-2006 obiekt poddany został gruntownej konserwacji, polegającej na remoncie attyki, renowacji ścian oraz wymianie grzebienia. Nowe sterczyny i gzymsy wykonano z kamienia wapiennego i piaskowego. Remont baszty sfinansowała gmina Krapkowice.

W 2007 roku krapkowicka baszta otrzymała wyróżnienie od ministra kultury                        i dziedzictwa narodowego "Zadbany zabytek Anno Domini 2007". W ten sposób znalazła się wśród 18 najlepiej zadbanych obiektów zabytkowych w całej Polsce. To właśnie z tego miejsca, codzienne w samo południe nadawany jest hejnał Krapkowic.

Administratorem obiektu jest Krapkowicki Dom Kultury. Oryginalną pamiątką ze zwiedzania baszty może być własnoręcznie wykonana kartka z papieru czerpanego ze średniowieczną pieczęcią miasta Krapkowice.