VII Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne Uwolnij Głos 2018

VII Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne Uwolnij Głos 2018 pod patronatem Burmistrza Krapkowic

Organizator: Krapkowicki Dom Kultury
Termin: 25-29.06.2018
Miejsce: Krapkowicki Dom Kultury – sala widowiskowa.
TRENERZY: Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, Żaneta Plotnik, Jakub Mitoraj

PROGRAM
·        ZAJĘCIA OGÓLNOMUZYCZNE: ćwiczenia emisyjne, ćwiczenie oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, rozgrzewka mowy, ćwiczenia rytmiczne, nauka improwizacji, nauka pracy w zespole, praca nad ruchem scenicznym.
·        WYJAZD DO MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI, AMFITEATRU OPOLSKIEGO, RADIA OPOLE
·        PRZYGOTOWANIE UTWORÓW DO WSPÓLNEGO WYKONANIA PODCZAS KONCERTU FINAŁOWEGO Z GWIAZDĄ WARSZTATÓW – WOJCIECHEM  MYRCZKIEM I PAWŁEM TOMASZEWSKIM

25/06/2018 poniedziałek
20:00 Koncert Klubu Wokalisty SUMMER TRAIN w Parku Magnolia

26/06 wtorek
9:30 – 13:30 Grupowe warsztaty wokalne –Żaneta Plotnik, Kuba Mitoraj

27/06 środa
9:00 – 16:00 WYCIECZKA do OPOLA (Stolicy Polskiej Piosenki), Żaneta Plotnik
Muzeum Polskiej Piosenki – Warsztaty grupowe PIOSENKI GŁOWA, NOGI I RĘCE – WSZYSTKO O PIOSENCE, czyli napisanie wspólnej piosenki przez uczestników.
Muzeum Polskiej Piosenki, Amfiteatr Opolski – zwiedzanie
Radio Opole – warsztaty grupowe w studiu M, Żaneta Plotnik i Kuba Mitoraj

28/06 czwartek
9:00 – 15:00 – Grupowe warsztaty wokalne – Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, Żaneta Plotnik

29/06 piątek
10:00 – 14:00 – Grupowe warsztaty wokalne – Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, Żaneta Plotnik
16:00 –19:00 – próby do koncertu
20:00 KONCERT FINAŁOWY
UWAGA* Organizator zastrzega możliwość zmian w związku z godzinami warsztatów.

ZGŁOSZENIA będą przyjmowane od 14.06.2018 do 21.06.2018
Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć z potwierdzeniem przelewu akredytacji na konto bankowe Krapkowickiego Domu Kultury: 62 8884 0004 2001 0015 6475 0101, Tytułem: Warsztaty Wokalne Uwolnij Głos. Imię i nazwisko uczestnika. Akredytację również można wpłacić w biurze Krapkowickiego Domu Kultury (od 8.30 do 15.30).  Karty zgłoszenia bez potwierdzenia przelewu nie będą kwalifikowane. Istnieje możliwość przesłania kompletu dokumentów drogą e-mailową: klubwokalisty@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń (lista uczestników może zostać zamknięta wcześniej).

KOSZT
80 zł/os – uczestnicy stałych zajęć Krapkowickiego Domu Kultury, ZAJĘCIA GRUPOWE 26-29.06.2018
160 zł/os – pozostali uczestnicy, ZAJĘCIA GRUPOWE 26-30.06.2018

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 44 60 312, 517 050 288, klubwokalisty@wp.pl

GWIAZDA TEGOROCZNYCH WARSZTATÓW: WOCIECH MYRCZEK
https://www.myrczek.com/

 

Karta zgłoszenia do pobrania w załączniku

Galeria: