Pielgrzymka Mniejszości Niemieckiej do kościoła św. Anny w Oleśnie

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Diecezji Opolskiej

45-010 OPOLE;  ul. Szpitalna 7A 
Tel. 77/ 44 11 336; www.cbje.pl
_________________________________________________________________________________
Opole, 05.07.2018 r.

Szanowni Państwo

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zaprasza do OLESNA na pielgrzymkę Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Poniżej pełna informacja:

Pielgrzymka Mniejszości Niemieckiej do kościoła św. Anny w Oleśnie
z okazji 500-lecia istnienia Sanktuarium
Wallfahrt der Deutschen Minderheit zur Heiligen Anna nach Rosenberg
anlässlich des 500-jährigen Bestehens des Heiligtums

15. Juli – Sonntag / 15 lipca – niedziela – 2018 r.

Programm / Program

11.00:  Rosenkranzgebet für die Familien
Modlitwa różańcowa w intencji rodzin
11.30:  Andacht zur Ehren der Hl. Anna
Nabożeństwo ku czci św. Anny
12.10:  Vorbereitung auf den Festgottesdienst
Przygotowanie do Uroczystej Mszy św.
12.30:  Hochamt für die Pilger / Uroczysta Msza św. w intencji pielgrzymów
Hauptzelebrant / Przewodniczy ks. Walter Lenart, Kustosz Sanktuarium
i Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie