Krapkowicki Dom Kultury zatrudni instruktora plastyki.

Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach,
ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
zatrudni instruktora plastyki

Wymagania:
- Wykształcenie min. średnie kierunkowe (mile widziane wykształcenie wyższe
z ukończeniem „edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych” oraz przygotowanie
pedagogiczne),
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów graficznych,
- dyspozycyjność, zaangażowanie oraz sumienność.

Mile widziane:
- doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- umiejętność pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich przeznaczonych na rozwój
placówki,
- doświadczenie w dziedzinie fotografii,
- posiadanie prawa jazdy kat. B

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na
adres biuro@kdkkrapkowice.pl z dopiskiem „instruktor plastyki” lub o złożenie dokumentów
w zamkniętych kopertach w sekretariacie Krapkowickiego Domu Kultury, ul. Prudnicka 7,
47-300 Krapkowice.

Załączniki: