Deklaracja na zajęcia ceramiczne

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO SEKCJI CERAMIKI
DZIAŁAJĄCEJ W KRAPKOWICKIM DOMU KULTURY
Pracownia w Filii ul. Krasickiego 4 Krapkowice – Otmęt
CYKL JESIEŃ 2017 19.09.2017 - 12.12.2017