26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - "DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW"